Garnek.pl - kontakt

email: garnek@garnek.pl

Dokonamy wszelkich starań, aby odpowiedzi na maile zostały wysłane w ciągu 24h. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zwrotne dotyczące spraw, które wymagają głębszej analizy, mogą zostać rozwiązane maksymalnie w przeciągu tygodnia.

Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa. Adres korespondencyjny: ul. Władysława Orkana 24, 82-300 Elbląg.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy)
KRS: 0000721451, REGON: 140315867, NIP: 113-257-96-12. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 000 złotych.